แท่นช่วยจับบัดกรี , มือจับชิ้นงานบัดกรี , ฐานจับบัดกรี